بوک مارک گلیم ۲

بوک مارک گلیم ۲

کد: 52
نوع: بوک مارک
برند: نشانک
وضعیت: اتمام موجودی

حالت چطور است؟ من واژه‌ی عشقم! همان که توی صفحه‌ی هجدهم یک بار و در صفحه‌ی بیست و هشتم بارها مرا دیدی و رد شدی. حالت چطور است بی من؟ تمام این روزها میان صفحات کاهی‌رنگ پاییزی گم شده بودم و گاه و بی‌گاه باران اشک‌هایی که مال تو نبود، خیسم می‌کرد و من منتظر نگاه تو بودم. نگاهی که نبود! حالم بی تو خوب نیست عزیزم! مرا بخوان! و این بار اگر در صفحه‌ای از زندگی مرا دیدی، با نشانکی هم‌رنگ قلبت، نشانم کن... من عاشقم! نگذار از دست بروم!

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

محصولات پربازدید نشانک